Buurgemeente Essen kan wel activeren

18-12-2023

Het OCMW van Essen draait als een tierelier als het om activering gaat, ze staan in de top 3 van België qua daling van aantal leefloondossiers. Essen heeft meer dan 60% van mensen met een leefloon begeleidt naar werk. Chapeau!


Je zou denken dat die tour de force van Essen ook wel in Kalmthout mogelijk moet zijn? Beide gemeenten hebben immers een christendemocraat als voorzitter van het Bijzonder Comité. Maar niets is minder waar. In Kalmthout gaat het net de andere kant op. Een groei van 23% van het aantal leefloondossiers.


Begin 2023 deden we nog een voorstel tot verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, dat werd toen weggestemd. In september deden we een voorstel om in te tekenen op het lokaal activeringspact van de Vlaamse overheid. Dat werd gelukkig wel goedgekeurd. Hopelijk kunnen we in Kalmthout het Essense succesverhaal herhalen.