Nieuws

Begin dit jaar stelde gemeenteraadslid Johan Cassimon (Durf Kalmthout) voor om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen. Eerst doken er wel wat twijfels en praktische bezwaren op over het systeem. Maar het bestuur van Kalmthout trad in overleg met de politiezone Grens en tijdens de gemeenteraad van maart vertelde burgemeester Jacobs dat er...

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd het RUP Rijkmaker voorlopig vastgesteld. Groen en Vooruit onthielden zich. Dat maakt meteen duidelijk wie er achter welvaartscreatie in Kalmthout staat.

Fietsdiefstallen zijn een ware plaag, maar het is moeilijk om de daders op heterdaad te betrappen. Dankzij een hervorming van minister van Justitie Paul Van Tigchelt kan de politie voortaan lokfietsen met GPS-trackers inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Ook in politiezone Grens waren er in 2022 194 aangiftes van...

DURF Kalmthout zet lokale start-ups in de schijnwerpers met de jaarlijkse wedstrijd 'Beste Kalmthoutse Starter'. Na de winst voor Wolf Jurgens, zaakvoerder van Wolfswood, vorig jaar, staat ook dit jaar de zoektocht naar een veelbelovende ondernemer centraal. Een onafhankelijke jury zal de laureaat selecteren, die een prijs ter waarde van 200 euro...

Het schepencollege van Kalmthout neemt de komende weken een beslissing omtrent het fietspadenproject in de Heikantstraat. Donderdag 18 januari vond er een ultieme bewonersvergadering plaats hieromtrent in de Zonnedauw. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor twee enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden i.p.v. een groter en veiliger...

De gemeenteraad besprak onlangs het aangepaste meerjarenplan van de gemeente Kalmthout. Het bestuur wil zijn patrimonium uitdunnen en de gebouwen die het in beheer houdt energiezuiniger maken. Maar de kosten aan het nieuwe gemeentehuis swingen de pan uit, nieuwe fietspaden worden uitgesteld en er is weinig aandacht voor betaalbaar wonen.

Het OCMW van Essen draait als een tierelier als het om activering gaat, ze staan in de top 3 van België qua daling van aantal leefloondossiers. Essen heeft meer dan 60% van mensen met een leefloon begeleidt naar werk. Chapeau!

Afgelopen gemeenteraad stelde raadslid Johan Cassimon (DURF Kalmthout) voor om een administratief sterrenregister aan te leggen op het gemeentehuis om zo een blijk van erkenning te geven aan sterrenkinderen. Het bestuur neemt dit mee om tijdens de koesterweek in december verschillende initiatieven in de kijker te zetten. Er is bijvoorbeeld al...