Complexe fietspadenpuzzel in Heikantstraat

01-02-2024

Het schepencollege van Kalmthout neemt de komende weken een beslissing omtrent het fietspadenproject in de Heikantstraat. Donderdag 18 januari vond er een ultieme bewonersvergadering plaats hieromtrent in de Zonnedauw. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor twee enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden i.p.v. een groter en veiliger dubbelrichtingsfietspad. De voorkeuren onder de bewoners liggen verdeeld.


DURF Kalmthout analyseerde de redeneringen en argumentatie van de gemeente op basis van verschillende verslagen van de stuurgroep en de verantwoordingsnota. Daaruit blijkt dat het bestuur de voorkeur geeft aan een scenario met twee enkelrichtingsfietspaden. "Die keuze wordt gemaakt in functie van de veiligheid van de fietsers, maar ik ben daar niet van overtuigd," zegt gemeenteraadslid Johan Cassimon. "Er wordt vaak verwezen naar het vademecum fietspaden van AWV, waarbij enkelrichtingsfietspaden inderdaad regel zijn en tweerichtingsfietspaden de uitzondering. Maar dat zijn maar richtlijnen en er kan steeds, afhankelijk van de specifieke context, van afgeweken worden. De lokale context met een duidelijke attractiepool, namelijk de Zwarte Hond aan de noordzijde, zou een gegronde reden kunnen zijn."


Van 1 naar 3 gevaarlijke oversteeksituaties
"Eigenlijk gaat men van 1 gevaarlijke oversteeksituatie, die nu gelegen is ter hoogte van restaurant de Bosduin, en zal blijven bestaan, naar 3 gevaarlijke oversteeksituaties," legt Johan Cassimon uit. "In het scenario van twee fietspaden creëert men ook een zeer krappe oversteek aan de Zwarte Hond. Hier zal een middenberm van nog geen meter worden voorzien, wat toch alleen maar de illusie van een veilige oversteek oplevert. Daarnaast wordt er nog een extra oversteek voorzien waar de Beauvoislaan overgaat in de Heikantstraat, voor de fietsers die van Kalmthout Centrum komen. Dat lijkt toch allemaal niet ideaal."


Complexiteit vs. pragmatiek
"Komt er nog bij dat het scenario met twee fietspaden ook een ingrijpende keuze is," vindt Johan Cassimon. "Er is de hoge kostprijs. Er zijn een groot aantal onteigeningen van de voortuinen. Er is dubbelwerk, met noodzakelijke aanpassingen aan de rotonde Brasschaatsesteenweg en kruispunt Heikantstraat, die recent zijn aangepast of vernieuwd. En er zal ook grotere hinder zijn tijdens de aanlegfase. Het scenario met 1 fietspad is in vergelijking meer low profile, een soort slimme en pragmatische keuze die kostenefficiënter is. Dat zou kunnen aan een veel lagere kostprijs, met een beperkt aantal onteigeningen en minder hinder tijdens de aanlegfase. Ook in dit scenario kan bekeken worden hoe de oversteek ter hoogte van restaurant Bosduin verbeterd kan worden."


Gebrekkig inspraakproces
"En dan is er natuurlijk het oud zeer van een gebrekkig inspraakproces," zucht Cassimon. "Men wacht altijd zeer lang vooraleer men de bewoners erbij betrekt. In 2020 wist het bestuur eigenlijk al wat ze wilden verwezenlijken. Waarom er dan jaren over gaan vooraleer men met de buurt samenzit, is mij een raadsel. Meer inzetten op een goede en open dialoog met de buurt bij het begin van het proces, waarbij op een ernstige manier rekening gehouden wordt met bezorgdheden, zou helpen om tot een breed gedragen oplossing te komen. Bovendien zal het ook tot een snellere realisatie leiden. Nu is er veel tijd verloren en bovendien weerstand en wantrouwen gecreëerd bij de buurt. Als ik dan zie hoe het mobiliteitsproject om de schoolomgeving van basisschool Den Heuvel verkeersveiliger te maken, wordt aangepakt, dat is veel beter. Daar zit men eerst samen met alle stakeholders, om dan een plan op te stellen. Ik hoop dat dat de manier van werken in de toekomst wordt. Dan zit het wel snor."


Tijd dringt
"Een keuze voor een scenario met twee fietspaden is een keuze voor complexiteit," besluit Johan Cassimon. "Het is ook een keuze voor een hogere kostprijs en er komen extra lasten te liggen bij de bewoners en eigenaars die getroffen worden door onteigeningen en grotere hinder. De teneur onder de bewoners is verdeeld. Er staat dus ook een deel van de bewoners achter de keuze voor twee fietspaden en uit de bewonersvergadering bleek dat er verschillende tegemoetkomingen gedaan werden, waaronder de creatie van enkele parkeerplaatsen op openbaar domein, wat zeker positief te noemen is. Maar burgemeester Jacobs verklaarde op de gemeenteraad dat er enkel maar een gedragen project uitgevoerd zou worden. Daar lijkt dan nog wat werk aan de winkel. En het belangrijkste is natuurlijk dat het twijfelachtig is of dit ook echt de beste keuze is in functie van de verkeersveiligheid. De verbreding van het huidige tweerichtingsfietspad lijkt een meer pragmatische keuze. Aan het bestuur om hier de komende weken verder aan te werken. Want als dit fietspad er in 2027 moet liggen, heeft men geen tijd meer te verliezen."


Voor DURF Kalmthout is het vooral van belang dat op korte termijn een oplossing gevonden wordt voor de onveilige situatie vandaag. Waarom dan kiezen voor meest ingrijpende en complexe oplossing? Less is more, soms kan het eenvoudiger en dus ook sneller. Met een complex project weet je nooit voor hoe lang je vertrokken bent. Daar kennen we in Kalmthout alles van.