Is de trein der traagheid in het fietspadenproject Putsesteenweg eindelijk vertrokken?

08-12-2023

Vorige week kondigde het gemeentebestuur voor de zoveelste keer in de krant aan dat er fietspaden zullen komen aan de Putsesteenweg. Dit fietspadendossier gaat al meer dan tien jaar mee. In 2006 beloofde CD&V Kalmthout om in 2012 langs elke gewestweg een fietspad te realiseren. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer in Kalmthout.


"Na herhaaldelijke vertragingen, plotwendingen en voortschrijdend inzicht zou je toch verwachten dat men eindelijk eens serieus werk maakt van het plannen en nakomen van de timing," aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon van DURF Kalmthout. "Ik ben eens in het Vlaams geïntegreerd investeringsprogramma gaan snuisteren. Daarin staan toch wel een aantal opvallende zaken. In Kapellen werd er reeds in '22 en '23 4 miljoen euro voor onteigeningen voorzien. In Kalmthout nu pas in het ontwerp van '24 een eerste budget van 1,08 miljoen euro. Ik heb al een onnoemelijk aantal keren gehoord dat de werken in Kalmthout zouden moeten aansluiten op de werken in Kapellen. Dit betekent heel concreet dat er ten vroegste in 2025 budgetten voor uitvoering werken zullen zijn voor Kapellen. Als je die vergelijking doortrekt naar Kalmthout met eerste budgetten voor onteigeningen in 2024, dan betekent dat ten vroegste budgetten uitvoering werken in 2027. Dan ben je dus nog niet aan het werken he. De start der werken is dan eerder 2028 à 2029. De werken in Kapellen zouden in 2026 starten. Daarop aansluiten, lijkt dan ook op wensdenken."


Cruciaal voor Kalmthout
"Deze werken zijn cruciaal voor Kalmthout," vindt Johan Cassimon. "Niet enkel voor de fietsveiligheid, maar ook voor de verschillende rioleringswerken die eraan gekoppeld zijn. Met deze timing lijken de eisen van Europa qua rioleringsgraad tegen 2027 alleszins totaal onhaalbaar. Het is essentieel om hierover stevige garanties te krijgen. Maar het bestuur lijkt ervan overtuigd dat de werken in 2027 zullen plaatsvinden. Hun reactie is: zo wordt ons dat vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer verteld. Maar na zoveel pirouettes van de Vlaamse overheidsdiensten in dit dossier boezemt dat niet veel vertrouwen in."


Stikstofimpact tijdens aanleg
"Los hiervan hoop ik dat men zijn huiswerk deze keer goed aan het maken is," aldus Johan Cassimon. "Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het spoorproject aan de Oude Landen in Ekeren vernietigde de vergunning door onvoldoende onderzoek naar stikstofimpact tijdens de aanlegfase. Schepen Van den Bergh verzekerde me alvast dat de verscherpte natuurtoets wordt aangepast zodra alle elementen op tafel liggen qua impact. Dat is belangrijk, want met de trein der traagheid in dit dossier wil ik niet meemaken dat we binnen een paar jaar moeten vaststellen dat het dossier niet robuust is en dat de vergunning toch vernietigd wordt."


Fietsveiligheid prioriteit
"Bottomline is dit een typisch voorbeeld van hoe het gemeentebestuur de stilstand en traagheid veel te veel duldt," zegt Johan Cassimon. "Dossiers slepen decennialang aan, in het straatbeeld gebeurt op vlak van mobiliteit simpelweg niets, men staat er bij en kijkt ernaar. Als fietsveiligheid een prioriteit zou zijn, dan moet je daar wel iets voor doen natuurlijk. Het lijkt wel wachten op een volgend ongeval om wakker te worden."