Leefloners aan een job helpen

31-10-2023

Kalmthout telt vandaag 143 leefloners. Dat terwijl er momenteel 93 vacatures openstaan waarvan er voor 42 zelfs geen diplomavereiste is. Het gemeentebestuur schiet eindelijk in actie, dankzij DURF Kalmthout. De fractie pleitte afgelopen gemeenteraad voor een activeringspact voor leefloners. "Enerzijds krijgen onze bedrijven hun vacatures niet ingevuld. Anderzijds blijven leefloners zich in een uitzichtloze situatie bevinden. Match die twee en je creëert meer welvaart en meer kansen. Dit is geen rocket science," aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon.


Hoewel de economische knipperlichten steeds meer op rood staan, blijft de krapte op de arbeidsmarkt een enorme uitdaging voor vele bedrijven. Nooit eerder waren er zo weinig werkzoekenden zonder werk. Daar hebben ook de bedrijven in Kalmthout last van. Afgelopen jaar schreven zij maar liefst 379 vacatures uit. Een vierde van die vacatures staan vandaag de dag nog steeds open. "In plaats van bedrijven voor arbeidsmigratie voor kortgeschoolden te laten kiezen, moeten we er voor zorgen dat eerst al wie hier poten en oren heeft, aan het werk gaat," zo vindt oppositiepartij Durf Kalmthout bij monde van gemeenteraadslid Johan Cassimon.
Daarom riep de partij tijdens de afgelopen gemeenteraad op om in te tekenen op het Lokaal Activeringspact van de Vlaamse regering. Met dat pact worden lokale besturen beloond wanneer zij erin slagen om meer van haar leefloners sneller aan het werk te krijgen.


29 leefloners aan het werk
Vlaanderen gaat uit van een basisuitstroom van 20%. Voor Kalmthout komt dit neer op 29 leefloners. Elke leefloner extra die de stad/gemeente kan activeren, levert haar 1.000 euro op. De absolute CD&V-meerderheid wil ingaan op de oproep van oppositiepartij DURF Kalmthout, maar pas bij de tweede oproep in 2024, aangezien ze momenteel al een project uitrollen inzake capacity building. Dat project gebeurt via KINA, een samenwerking tussen verschillende lokale besturen, waarbij OCMW-cliënten geholpen worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.


Eindelijk
Er zal dus de komende tijd werk gemaakt worden van het bijkomend activeren van leefloners. "Eindelijk," aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon. "Onze bedrijven hebben vandaag 93 vacatures openstaan, voor 42 daarvan heb je zelfs geen diploma nodig. Tegelijk zijn er 143 leefloners in onze gemeente. Als lokaal bestuur dan aan de zijlijn blijven staan, kost onze bedrijven welvaart én houdt leefloners in armoede. In het voorjaar weigerde de meerderheid ons voorstel voor verplichte gemeenschapsdienst, nu willen ze toch een inspanning leveren. Want waar we echt vanaf moeten, is het idee dat werken een straf is. Werkenden hebben 2% kans om in armoede te belanden, werklozen 39% kans; Mensen aan het werk helpen, is mensen helpen erop vooruit te gaan. Zo simpel is het. Goed dat de meerderheid ons eindelijk gehoord heeft."