Lokfietsen in Kalmthout?

03-02-2024

Fietsdiefstallen zijn een ware plaag, maar het is moeilijk om de daders op heterdaad te betrappen. Dankzij een hervorming van minister van Justitie Paul Van Tigchelt kan de politie voortaan lokfietsen met GPS-trackers inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Ook in politiezone Grens waren er in 2022 194 aangiftes van fietsdiefstal. DURF Kalmthout roept daarom de meerderheid op om lokfietsen straks ook in Kalmthout in te zetten.


Jaarlijks zijn er ongeveer 30.000 fietsdiefstallen in ons land, waarvan 194 in onze politiezone. Het werkelijke aantal is echter veel hoger omdat veel slachtoffers geen aangifte doen. Lokfietsen, voorzien van GPS-trackers, zijn effectief gebleken in het opsporen van dieven en het terugvinden van gestolen fietsen. Echter, het gebruik ervan valt strikt genomen onder bijzondere opsporingsmethodes (BOM), wat juridische complicaties oplevert bij fietsdiefstallen.


Geen omslachtige procedures meer
Voor het toepassen van bijzondere opsporingsmethodes was een complexe juridische procedure vereist bij het gebruik van lokfietsen. Deze regeling werd als zwaar en log ervaren door lokale politiezones, overheden en het Openbaar Ministerie, waardoor het potentieel van de lokfiets nauwelijks benut werd. Minister van Justitie Van Tigchelt stelde een wetsontwerp voor om een aangepast kader voor het gebruik van lokfietsen te creëren, waarbij ze niet langer onder de BOM-wetgeving vielen. Dit wetsvoorstel werd eind 2023 goedgekeurd en is sinds dit jaar van kracht. Hierdoor kunnen politie en parket nu onbeperkt en effectiever lokfietsen inzetten om dievenbendes op te sporen, waardoor het makkelijker wordt om dieven op heterdaad te betrappen.


In politiezone Grens werden in 2022 194 fietsen als gestolen aangegeven. Nu het nodige wettelijk kader rond is, roept DURF Kalmthout de meerderheid op om zo snel mogelijk deze lokfietsen ook in onze politiezone in te zetten. Kalmthout zou een plek moeten zijn waar iedereen met een gerust hart de fiets kan achterlaten.


Bestuur treedt in overleg met politiezone
Johan Cassimon, gemeenteraadslid van DURF Kalmthout: "Er gebeuren geregeld fietsdiefstallen op ons grondgebied. In 2019 en 2020 daalden het aantal fietsdiefstallen, maar de jaren daarna is er toch wel een serieuze stijging. En zeker in Kalmthout als we de drie gemeenten van de politiezone Grens bekijken. Een gestolen fiets frustreert slachtoffers enorm. Het frustreert ook de politie, omdat het heel moeilijk is om fietsdieven op heterdaad te betrappen. Met lokfietsen kunnen we iets doen aan die frustratie. Een lokfiets zorgt ervoor dat we fietsdieven kunnen volgen, identificeren en straffen: van de occasionele fietsdief tot de georganiseerde bendes. Afgelopen gemeenteraad riep ik ons bestuur dan ook op om hiermee aan de slag te gaan. Ze zullen nu in overleg treden met de politiezone om dit te implementeren."