RUP Rijkmaker voorlopig vastgesteld

28-03-2024

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd het RUP Rijkmaker voorlopig vastgesteld. Groen en Vooruit onthielden zich. Dat maakt meteen duidelijk wie er achter welvaartscreatie in Kalmthout staat.


Het lokaal bedrijventerrein Rijkmaker is gelegen op de grens tussen Kalmthout en Essen. Het bedrijventerrein op het grondgebied van Essen is grotendeels ingenomen, terwijl de terreinen op het grondgebied van Kalmthout voornamelijk niet ingevuld zijn.

 
De provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen) wenst in samenwerking met de gemeente en de eigenaars deze gronden te activeren in functie van het vergroten van ruimte voor bedrijven in Kalmthout. Er werd eerder al een voortrajectstudie uitgevoerd waarbij de haalbaarheid en een gefaseerde inrichting van het gebied werden onderzocht. Ook de ontsluiting van het bedrijventerrein werd hier onderzocht, op basis van een mobiliteitseffectenrapport.

 
De aanleiding voor de opmaak van dit RUP is de wens om de resterende vrije bouwpercelen op grondgebied Kalmthout te herbestemmen en activeren zodat het bedrijventerrein Rijkmaker ver kan worden ontwikkeld. Nu het RUP door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld, volgt nog een openbaar onderzoek.


Er zijn twee aandachtspunten die nog verdere uitwerking vereisen. Dat zijn de ontsluiting en de waterbuffering. Voor de ontsluiting dient het centrum van Nieuwmoer gevrijwaard te worden. De waterbuffering kan bijvoorbeeld aangepakt worden via de vergunningsverlening.