Wat is er aan de hand met het fietspadenproject in de Heikantstraat?

25-10-2023

Er is wat commotie ontstaan in de Heikantstraat over de keuze van het bestuur om twee enkelrichtingsfietspaden aan te leggen. Een groot deel van de straat had liever een breder dubbelrichtingsfietspad gezien.


De kern van de zaak draait om parkeerplaatsen. In de toekomst zullen enkele buurtbewoners, die een groot deel van hun oprit dienen af te staan, genoodzaakt zijn om op de rijbaan te gaan staan. In een belangrijke verbindingsweg als de Heikantstraat lijkt dat tot gevaarlijke verkeerssituaties te zullen leiden.

 
De buurtbewoners die voorstander zijn van een breder dubbelrichtingsfietspad vinden dit beter omdat er dan minder onteigend moet worden en er parkeerhavens gecreëerd kunnen worden op de gracht aan de pare zijde zonder extra grondverwerving. Het hele project is ook goedkoper en er moeten geen gevaarlijke oversteken worden voorzien, bv. aan de Zwarte Hond.


Burgemeester Jacobs was eerst ook voorstander van een breder dubbelrichtingsfietspad, maar werd overtuigd door een fietstelling waaruit bleek dat er meer fietsers dan verwacht van de het kruispunt in Heide, naar het rondpunt rijden. Een verklaring hiervoor is wel dat het verkeer tussen kruispunt Heide en de Franseweg niet in rekening kon gebracht worden door de telling. Die hebben niet meteen veel baat bij twee enkelrichtingsfietspaden.


Moest het bestuur toch voor twee fietspaden kiezen, lijkt een compromis voor de hand liggend: zorg ervoor dat er enkele parkeerhavens geïnstalleerd worden. Het zou nogal verschieten zijn als er op de Heikantstraat plots geparkeerde wagens op de weg staan.