Onze speerpunten

1. Verkeersveiligheid prioriteit numero uno: durf ingrijpen in de infrastructuur

2. Een kleine, digitale en efficiënte lokale overheid

3. Verlaag de belastingen

3. Meer inspraak en impact voor de Kalmthoutenaar

4. Creëer gezellige bloeiende dorpskernen. Onze ondernemers en handelaars verdienen ondersteuning. Ook langdurig werklozen kunnen via gemeenschapsdienst mee helpen aan propere straten en pleinen

5. Voer een ambitieus lokaal klimaatbeleid

6. Verbeter het openbaar patrimoniumbeheer: stoot een deel af en renoveer het andere deel

7. Zet in op transparantie over bouwen in Kalmthout

8. Maak de slogan van onze gemeente waar: Kalmthout, als je van natuur houdt

9. Bijna 1/3de van de Kalmthoutse bevolking is 60-plusser. Het is belangrijk om voldoende woonaanbod te voorzien voor onze ouderen.