Durf opkomen voor Kalmthout

Een groene gezellige gemeente waar vrije mensen zich volop kunnen ontplooien

Nationaal staat de politiek voor het status quo. Grote hervormingen, zowel federaal als Vlaams, lijken niet meer te lukken. Daarom kiezen wij voluit voor de lokale politiek, waar we nog wel impact hopen te hebben. Want in Kalmthout is dat nodig: al twintig jaar hetzelfde politiek personeel, de hoogste belastingen van de omliggende gemeenten en verschillende dossiers die al decennia blijven liggen. Om dat te veranderen, is Durf nodig.

Nieuws

Open Vld Kalmthout heeft genoeg van het Vlaamse en federale gebakkelei en trekt volgend jaar met een lokale lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen, met als naam DURF Kalmthout. Op die manier willen ze in de verf zetten dat ze een echte Kalmthoutse partij zijn die zich afzet tegen het status quo en hervormingen durft doorzetten. De lijst staat open...

Tijdens de discussies in de gemeenteraad over het Nationaal Park dossier spraken de fracties van de meerderheid, de N-VA en Vooruit zich uit voor het bevragen van de inwoners van Kalmthout over deze materie. Het is op zijn minst vreemd dat dit niet gebeurde, aangezien de meerderheid hier blijkbaar ook achter stond. Gemeenteraadslid Johan Cassimon...

Op de laatste gemeenteraad werd het RUP Woonbos II definitief vastgelegd. Het plangebied van het RUP is gelegen in het zuiden van de gemeente. Het gebied betreft ruwweg de gebieden langs en ten zuiden van de Max Temmermanlaan en de Beauvoislaan. Met dit RUP wordt er gestreefd naar het behouden van het ruimtelijk voorkomen en de hoge beeld- en...

Durf meedoen

Meedenken om van Kalmthout een betere plek te maken om te wonen, werken en genieten? Laat iets weten en we gaan met je in gesprek om te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 'Wat u niet leest in Tussen Hei en Maatjes'