Durf opkomen voor Kalmthout

Een groene gezellige gemeente waar vrije mensen zich volop kunnen ontplooien

Nationaal staat de politiek voor het status quo. Grote hervormingen, zowel federaal als Vlaams, lijken niet meer te lukken. Daarom kiezen wij voluit voor de lokale politiek, waar we nog wel impact hopen te hebben. Want in Kalmthout is dat nodig: al twintig jaar hetzelfde politiek personeel, de hoogste belastingen van de omliggende gemeenten en verschillende dossiers die al decennia blijven liggen. Om dat te veranderen, is Durf nodig.

Nieuws

Begin dit jaar stelde gemeenteraadslid Johan Cassimon (Durf Kalmthout) voor om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen. Eerst doken er wel wat twijfels en praktische bezwaren op over het systeem. Maar het bestuur van Kalmthout trad in overleg met de politiezone Grens en tijdens de gemeenteraad van maart vertelde burgemeester Jacobs dat er...

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd het RUP Rijkmaker voorlopig vastgesteld. Groen en Vooruit onthielden zich. Dat maakt meteen duidelijk wie er achter welvaartscreatie in Kalmthout staat.

Fietsdiefstallen zijn een ware plaag, maar het is moeilijk om de daders op heterdaad te betrappen. Dankzij een hervorming van minister van Justitie Paul Van Tigchelt kan de politie voortaan lokfietsen met GPS-trackers inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Ook in politiezone Grens waren er in 2022 194 aangiftes van...

DURF Kalmthout zet lokale start-ups in de schijnwerpers met de jaarlijkse wedstrijd 'Beste Kalmthoutse Starter'. Na de winst voor Wolf Jurgens, zaakvoerder van Wolfswood, vorig jaar, staat ook dit jaar de zoektocht naar een veelbelovende ondernemer centraal. Een onafhankelijke jury zal de laureaat selecteren, die een prijs ter waarde van 200 euro...

Durf meedoen

Meedenken om van Kalmthout een betere plek te maken om te wonen, werken en genieten? Laat iets weten en we gaan met je in gesprek om te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 'Wat u niet leest in Tussen Hei en Maatjes'