Nieuws

Tijdens de discussies in de gemeenteraad over het Nationaal Park dossier spraken de fracties van de meerderheid, de N-VA en Vooruit zich uit voor het bevragen van de inwoners van Kalmthout over deze materie. Het is op zijn minst vreemd dat dit niet gebeurde, aangezien de meerderheid hier blijkbaar ook achter stond. Gemeenteraadslid Johan Cassimon...

Op de laatste gemeenteraad werd het RUP Woonbos II definitief vastgelegd. Het plangebied van het RUP is gelegen in het zuiden van de gemeente. Het gebied betreft ruwweg de gebieden langs en ten zuiden van de Max Temmermanlaan en de Beauvoislaan. Met dit RUP wordt er gestreefd naar het behouden van het ruimtelijk voorkomen en de hoge beeld- en...