Bestuur ziet nog altijd geen nood voor meer transparantie bij bouwvergunningen

28-10-2023

Tijdens de laatste Gecoro was er bij alle politieke vertegenwoordigers enthousiasme over de projectvergadering. Dat is een vehikel dat recent door de Vlaamse overheid in het leven geroepen is om complexe vergunningsdossiers te stroomlijnen en meer transparantie toe te laten. Inneke Bosmans, vertegenwoordiger van DURF, viel bijna van haar stoel. Aangezien een gelijkaardig lokaal voorstel van haar enkele jaren geleden door alle fracties van de gemeenteraad was afgebrand.


Gemeenteraadslid Johan Cassimon kaartte dit aan op de gemeenteraad. Bevoegd schepen Jef Van den Bergh stond niet weigerachtig ten opzichte van het concept, maar enkel voor zeer grote projecten en hij ging het ook niet meteen aanraden. Het moest op initiatief van de aanvrager gebeuren. Er is echter 1 persoon binnen het college die absoluut geen fan is van meer transparantie in het vergunningsproces, namelijk burgemeester Jacobs.


Toen gemeenteraadslid Johan Cassimon suggereerde dat het misschien ook wel interessant zou zijn om lokaal iets gelijkaardig op te zetten voor kleinere projecten en ook de buurt uit te nodigen op die vergadering, kwamen er giftige reacties. In deze constellatie zal het bestuur dus zeker geen extra transparantie toelaten wat betreft vergunningen.