Deep dive in de cijfers van het meerjarenplan

20-12-2023

De gemeenteraad besprak onlangs het aangepaste meerjarenplan van de gemeente Kalmthout. Het bestuur wil zijn patrimonium uitdunnen en de gebouwen die het in beheer houdt energiezuiniger maken. Maar de kosten aan het nieuwe gemeentehuis swingen de pan uit, nieuwe fietspaden worden uitgesteld en er is weinig aandacht voor betaalbaar wonen.


Problematisch is dat er weer heel veel investeringen uitgesteld werden, het gaat onder meer om:

 • Fietspad Heikantstraat
 • Fietspad Franse Weg
 • Herinrichting Jos Tilborghsstraat
 • Ontmoetingsplein Achterbroek
 • Sanering DURA
 • Renovaties Zonnedauw en bib
 • Investeringen in Diesterweg
 • Speelterrein Guido Gezellelaan
 • Sport- en spelinfrastructuur Nieuwmoer
 • Renovatie gebouw kinderopvang
 • Herstelling dak Albert Peeterslei
 • Renovatie politiegebouw
 • Renovatie dak brandweergebouw
 • Werken aan gebouw Gitok
 • Herinrichting parking De Vroente
 • Inrichtingsplan stationsomgeving Kalmthout

We naderen het einde van de bestuursperiode en het wordt dan ook steeds duidelijker. Deze legislatuur zal er amper iets gerealiseerd worden voor de zwakke weggebruiker: geen nieuwe fietspaden aan de Putsesteenweg, Achterbroeksteenweg, Brasschaatsteenweg, Franse Weg of Heikantstraat. Dat laatste project werd al als prioritair aanzien door een jonge burgemeester ergens begin 2000, in 2008 gebeurde daar nog een dodelijk ongeval, en ook de decennia daarna waren daar regelmatig ongelukken met gewonden. Raadslid Johan Cassimon doopte dit college dan ook tot het uitstelcollege. Er wordt in dit kader al te gemakkelijk gewezen naar de hogere overheden. Het is tijd om te stoppen met aankondigingspolitiek en projecten realistisch in te plannen en uit te voeren.


Momenteel is de meerjarenplanning een wenslijstje, geen middel voor goede project- en financieringsplanning. Ook de eigen administratie wijst daarop en we citeren: "Dit zorgt voor veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering. Ook in ons bestuur blijft dit een aandachtspunt." Als we dan in de krant lezen dat de gemeente de volgende twee jaar 27 miljoen euro gaat investeren, terwijl ze daar de laatste vier jaar maar net aan komen, dan is er niet meteen hoop op beterschap.

 
Centralisatie leidt tot duur gemeentehuis
Maar we krijgen gelukkig wel een spiksplinternieuw gemeentehuis. Dat vindt de hogere overheid zo belangrijk dat ze eerder subsidies geven aan een dienstencentrum, op een halve kilometer van een ander dienstencentrum, dan aan een nieuw gemeentehuis. Maar ook dat gemeentehuis ondervindt last van dit uitstelcollege. Van 6 miljoen euro, zit men nu al aan 10 miljoen euro, vooral door kostenstijgingen doordat het maar niet vooruit wil gaan. Een aantal jaar geleden waren we veel goedkoper af geweest, hadden we misschien zelfs geen lening nodig gehad. Tien miljoen euro, da's meer dan een sportpark, waar wekelijks duizenden Kalmthoutenaren gebruik van maken en werken aan een gezond lichaam. Indien men niet zo gebrand was op centralisatie van alle diensten, had dit veel efficiënter gekund. Dit lijkt ook een voorbijgestreefde visie in een wereld van thuiswerken en allerlei digitale toepassingen.


Leefloners aan de slag helpen
Schepen De Bock heeft dit jaar al een aantal keer gezegd dat de gemeente ongelooflijk veel doet voor activering, maar als we kijken naar het verschil tussen wat men wil doen qua tewerkstellingsprogramma's, en wat er effectief uitgegeven wordt daaraan, dit jaar bijna 40% minder dan begroot, dan stelt zich de vraag of we dat serieus moeten nemen? Er komen nu wel 2 nieuwe projecten aan, dat noopt tot optimisme. Want het aantal leefloners stijgt sterk. Er zijn geen honderd manieren om die Kalmthoutenaren te helpen vooruit te gaan, begeleiden naar werk lijkt in ieder geval de kortste weg.


Parking Strijboshof
Wat betreft de aanleg van de parking aan het Strijboshof staat dat voorlopig op de planning na de werken aan het fietspad aan de Achterbroeksteenweg. Maar dat gebeurt natuurlijk best voor de aanlegwerken van het fietspad, zodat ook de buurtbewoners tijdens de werken gebruik kunnen maken van die parking.


Oud dienstencentrum en Chapel te koop
Momenteel beschikt de gemeente (of voert het beheer) over een zestigtal gebouwen. Deze gebouwen kunnen in eigendom zijn of in erfpacht/huur. In de toekomst zullen er twee gebouwen verkocht worden. Dat is een erg goede eerste stap, maar verdere rationalisatie is nodig. Daarnaast zijn de vooropgestelde duurzame investeringen in het gemeentelijk patrimonium lovenswaardig omdat dit blijk geeft van langetermijnvisie.


Geen aandacht voor betaalbaar wonen
Uit het gemeenteonderzoek in Het Laatste Nieuws kwam naar voren dat de Kalmthoutenaar het meeste wakker ligt van betaalbaar wonen. Daar wordt in deze legislatuur niets aan gedaan. Extra regels en bouwrechten beperken, dat kan het gemeentebestuur goed. Particulieren die geld willen investeren in extra woongelegenheden worden vaak terug naar de tekentafel gestuurd. Dit zorgt natuurlijk voor duurdere wooneenheden. Het bestuur zou het liefst een stolp over onze gemeente plaatsen en alles houden zoals het is. Een paar sociale woningen extra zal ook geen zoden aan de dijk brengen. De kwestie van betaalbaar wonen herleiden tot sociale woningen is hetzelfde als de kwestie van een betaalbare winkelkar herleiden tot de voedselbank.

 
Deze kwestie is niet enkel belangrijk voor jongeren, maar ook voor ouderen. Kalmthout kent een sterke vergrijzing. In Kapellen bouwt men een nieuw administratief centrum, met daarbij 70 serviceflats. In Kalmthout verwachten we blijkbaar dat onze ouderen in een grote vrijstaande woning blijven wonen. Plannen voor het woonuitbreidingsgebied Achterbroek of de stationsomgeving van Kalmthout worden naar de volgende legislatuur geduwd. Het uitstelcollege in volle inactie.

 
Antwerpen verlaagt belastingen tot onder die van Kalmthout
Ondertussen blijven we de hoogste belastingen van omstreken betalen, terwijl een stad als Antwerpen - die toch wat meer uitdagingen met zich meesleept - zijn opcentiemen verlaagt tot onder onze opcentiemen.