Interessante luister- en infosessie

06-12-2023

DURF Kalmthout organiseerde op donderdag 23 november om 20u een luister- en infosessie in het zaaltje van café De Zoeten Inval. Een twintigtal mensen daagden op om in gesprek te treden over een beter Kalmthout.


Voorzitter Sandy Bellengé heette de aanwezigen welkom en daarna volgde een korte inleiding door gemeenteraadslid Johan Cassimon. Vervolgens kreeg de zaal het woord. Verschillende grieven werden op tafel gelegd en uitgebreid bediscussieerd. Er gingen ook post-its rond waarop iedereen zaken mocht schrijven die zij belangrijk vonden voor Kalmthout. Onderstaande thema's werden opgeschreven:


Verkeersveiligheid

 • Schoolomgevingen veiliger maken
 • Lange wachttijden bij verkeerslicht Heidestatiestraat
 • Sluipverkeer en fietsveiligheid in rustige wegen
 • 't spoor oversteektunnels
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersveiligheid scholen (parking kadrie is ramp)
 • Zebrapad aan overweg Kalmthout 's nachts niet te zien wegens onverlicht
 • Gevaarlijke zebrapaden bij spoorwegovergangen Heide en Kalmthout
 • Willekeurig onsamenhangend verkeersbeleid oplossen

Financiën

 • Zinloze uitgaven stoppen
 • Beleid uitvoeren, niet oppotten
 • Belasting voor onbebouwde bouwgrond? Willen ze alles volbouwen?
 • Minder belastingen
 • Belasting Kalmthout < Belasting Antwerpen
 • Belastingen te hoog

Ondernemen

 • Cheque lokale handelaars
 • Heide is veel gezelliger

Kinderopvang

 • Kinderopvang
 • Wachttijden creches

Participatie

 • Inspraak van burgers

Toerisme

 • Toerisme verder uitbreiden: Kalmthout in de kijker plaatsen

Cultuur

 • Betere investeringen in cultuurwerking

Het is duidelijk dat verkeersveiligheid en financiën een grote rol moeten spelen in ons partijprogramma. De avond was alleszins een goede basis om op verder te werken naar de toekomst toe. Zelf interesse om mee te denken? Stuur ons een berichtje.