Komt er in Kalmthout ooit een digitale burgerraadpleging?

26-07-2023

Tijdens de discussies in de gemeenteraad over het Nationaal Park dossier spraken de fracties van de meerderheid, de N-VA en Vooruit zich uit voor het bevragen van de inwoners van Kalmthout over deze materie. Het is op zijn minst vreemd dat dit niet gebeurde, aangezien de meerderheid hier blijkbaar ook achter stond. Gemeenteraadslid Johan Cassimon nam de proef op de som en legde een voorstel neer omtrent het voorzien van een digitale toepassing voor een burgerraadpleging.

Bovendien wordt dit engagement ook expliciet genoemd in het beleidsprogramma van de meerderheid: "De app van Kalmthout wordt uitgebreid zodat burgers online betrokken worden bij beslissingen over uiteenlopende projecten. Zo kan er ook gepolst worden naar voorkeuren en meningen van de burgers." In een eerste reactie stond burgemeester Jacobs vrij weigerachtig t.o.v. het voorstel. Hij pikte in na een reactie van Vlaams Belang die er eigenlijk op neerkwam dat enkel geëngageerde inwoners recht hebben op inspraak. De burgemeester was van dezelfde mening. Hij insinueerde dat Kalmthoutenaren die een mening hebben en die willen laten horen, voldoende mogelijkheden hebben om invloed te hebben op het beleid.

Wij vonden dit toch wel merkwaardig. Voor ons telt de stem van elke Kalmthoutenaar. Niet iedereen heeft de tijd of de mogelijkheid om fysiek aanwezig te kunnen zijn bij vergaderingen of bijeenkomsten. Een digitale volksraadpleging zou dan ook de inclusiviteit bevorderen en waarborgen dat diverse stemmen en perspectieven gehoord worden. Bovendien zijn er, as we speak, in verschillende gemeenten volksraadplegingen bezig, bijvoorbeeld omtrent mogelijke fusies. Het lijkt dan ook vooruitziend om daarvoor de tools al te voorzien.

Na deze tussenkomst draaide onze burgervader zijn kar en zei hij dat hij de administratie dit verder zou laten onderzoeken. Hij noemde het zelf een heel licht positieve reactie om dit in de toekomst te bekijken en te onderzoeken welke beleidsdossiers hier eventueel nog voor in aanmerking zouden komen.