RUP Woonbos II definitief vastgelegd

26-07-2023

Op de laatste gemeenteraad werd het RUP Woonbos II definitief vastgelegd. Het plangebied van het RUP is gelegen in het zuiden van de gemeente. Het gebied betreft ruwweg de gebieden langs en ten zuiden van de Max Temmermanlaan en de Beauvoislaan. Met dit RUP wordt er gestreefd naar het behouden van het ruimtelijk voorkomen en de hoge beeld- en beleveniskwaliteit.

Gemeenteraadslid Johan Cassimon sloot zich aan bij het minderheidsstandpunt van de GECORO omtrent het bouwproject aan de Missiehuislei. Dat project wordt in het nieuwe RUP onmogelijk gemaakt, wat zorgt voor een gemiste kans om op een ruimtelijk verantwoorde manier bijkomende woongelegenheden te realiseren, dit in functie van de omvang en draagkracht van het perceel en haar omgeving.

Tijdens de vergadering van de Gecoro was er ook geopperd om bepaalde regels in te schrijven omtrent het bosrijk aanleggen van de tuin. De administratie was niet gewonnen voor algemene regelgeving hieromtrent, maar bevestigde wel dat er bij de vergunningverlening voorwaarden zouden opgelegd worden. Omwille van de transparantie lijkt het ons echter cruciaal om dit toch in te schrijven in het RUP zodat kopers op de hoogte zijn van deze regelgeving. Het is m.a.w. cruciaal dat kopers van een grond of een woning bij hun aankoop weten wat er van hen verwacht wordt qua aanplanting. En niet pas bij de vergunning want dan komt dat vaak als verrassing en extra kost.

Daarbovenop was men vergeten om een definitieve versie van het RUP digitaal beschikbaar te stellen voor de gemeenteraadsleden waardoor het onmogelijk was het document in zijn totaliteit te beoordelen.